Thailand Business Pages (Thailand trade)

โมเดอนเคมีเคิล บจก.

สินค้า

ติดต่อเรา

โมเดอนเคมีเคิล บจก.
ที่อยู่ : 82/80 ซ.เอกมัย 22 (นวลน้อย) ถ.สุขุมวิท 63
ต. คลองตันเหนือ อ. วัฒนา จ. กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ : 02-715-0897,02-392-3410
โทรสาร : 02-715-0908,02-391-1571
อีเมลล์ : service@modernchemical.co.th
เว็บไซต์ : www.modernchemical.co.th
Contact Now

จำนวนผู้เข้าชม

การบริการห้องทดลองวิทยาศาสตร์

ชื่อสินค้า :การบริการห้องทดลองวิทยาศาสตร์
รหัสสินค้า :service05

รายละเอียดสินค้า
  • รับตรวจสอบสารเคมี
  • ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้เคมี
  • ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้ามากยิ่งขึ้น
  • รับผสมสารเคมีทินเนอร์และโซลเว้นท์ตามความต้องการ
ทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยการนำเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย และได้มาตรฐานมาใช้ในการตรวจสอบเคมี ซึ่งควบคุมดูแลโดยนักเคมีประจำห้องทดลองที่มีประสบการณ์ เช่น
  • เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบ (Gas Chromatography)
  • เครื่องตรวจวัดค่าความชื้น (Karl Fischer)
  • เครื่องตรวจวัดค่าความถ่วงจำเพาะ

ติดต่อสอบถาม

ส่งข้อความ

*หัวข้อ : ขอข้อมูลสินค้ารหัส service05 การบริการห้องทดลองวิทยาศาสตร์
ถึง : โมเดอนเคมีเคิล บจก.
*ชื่อบริษัท
*ชื่อ :
*ตำแหน่ง
*เบอร์โทรศัพท์ :
*ที่อยู่ :
*อีเมลล์ :
*ข้อความ :
  กรุณาใส่ตัวอักษรตั่งแต่20 ตัวถึง 5,000 ตัวอักษร