Thailand Business Pages (Thailand trade)

โมเดอนเคมีเคิล บจก.

สินค้า

ติดต่อเรา

โมเดอนเคมีเคิล บจก.
ที่อยู่ : 82/80 ซ.เอกมัย 22 (นวลน้อย) ถ.สุขุมวิท 63
ต. คลองตันเหนือ อ. วัฒนา จ. กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ : 02-715-0897,02-392-3410
โทรสาร : 02-715-0908,02-391-1571
อีเมลล์ : service@modernchemical.co.th
เว็บไซต์ : www.modernchemical.co.th
Contact Now

จำนวนผู้เข้าชม

การบริการด้านการกำจัดกากอุตสาหกรรม

ชื่อสินค้า :การบริการด้านการกำจัดกากอุตสาหกร…
รหัสสินค้า :service04

รายละเอียดสินค้า

 ปัจจุบันนี้ การประกอบกิจการอุตสาหกรรมมีกฏหมายข้อบังคับทางด้าน สิ่งแวดล้อมต่างๆมากมาย ทำให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมี บริษัทฯผู้รับกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมมารองรับ เพื่อให้ลูกค้าสามารถ จัดการกับกากของเสียจากการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถาม

ส่งข้อความ

*หัวข้อ : ขอข้อมูลสินค้ารหัส service04 การบริการด้านการกำจัดกากอุตสาหกรรม
ถึง : โมเดอนเคมีเคิล บจก.
*ชื่อบริษัท
*ชื่อ :
*ตำแหน่ง
*เบอร์โทรศัพท์ :
*ที่อยู่ :
*อีเมลล์ :
*ข้อความ :
  กรุณาใส่ตัวอักษรตั่งแต่20 ตัวถึง 5,000 ตัวอักษร